medical aid
paypal

Ontdek jou ware identiteit


Die doel van pastorale berading is om die mens tot die ontdekking van sy identiteit te bring in Christus. Dit het 'n positiewe effek op alle aspekte van die mens se wandel.  Geregistreerde Beraders wat in Pastorale Berading spesialiseer, fokus nie net op die sielkundige aspek van die mens (Liggaam en Siel) nie, maar ook die Geestelike dimensie.  Dit skep ruimte om oor geloofskwessies te praat.  Gedurende die proses van berading, ontdek die klient dat God hom/haar in Sy verlossingswerk ingesluit het.  Hierdie ontdekking het 'n positiewe effek op alle ander dimensies van die persoon.

 
« back to Articles
 
>>>>>>>